[1]
โตวิวัฒน์ล., “เก็บตกใบเซียมซีที่มอดินแดง”, VANNAVIDAS, ปี 2, น. 159-166, 1.