[1]
ศรีราษฎร์ ส., “รายงานวิจัยเรื่องการใช้คำในพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์รายวัน: ศึกษารูปคำและความหมาย”, VANNAVIDAS, ปี 3, น. 198–214, ก.ค. 2016.