[1]
เจริญจิตรกรรมป., “มองสังคมไทยผ่านนิทานคำกลอนของสุนทรภู่”, VANNAVIDAS, ปี 4, น. 94-108, 1.