[1]
เจริญจิตรกรรม ป., “มองสังคมไทยผ่านนิทานคำกลอนของสุนทรภู่”, VANNAVIDAS, ปี 4, น. 94–108, ก.ค. 2016.