[1]
มณีใสโ., “อัฐคณะแห่งฉันท์”, VANNAVIDAS, ปี 5, น. 5-17, 1.