[1]
วิทยศักดิ์พันธุ์ส., “การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ”, VANNAVIDAS, ปี 5, น. 215-261, 1.