[1]
ดิษโสธ., “นิทานนิทัศน์ในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช”, VANNAVIDAS, ปี 6, น. 5-30, 1.