[1]
สัจจพันธุ์ร., “เมืองนิมิตรของมาลัย ชูพินิจ”, VANNAVIDAS, ปี 6, น. 118-138, 1.