[1]
ธันวารชรร., “ภาษาถิ่น: วิธีเรียนรู้และรักษา”, VANNAVIDAS, ปี 6, น. 217-230, 1.