[1]
เจริญจิตรกรรมป., “พินิจชีวิตขุนแผนด้วยทักษา”, VANNAVIDAS, ปี 7, น. 23-38, 1.