[1]
ดิษฐป้าน ว., “วรรณกรรมเสี่ยงทาย ‘ศาสตรา’: ภูมิปัญญาของชาวใต้”, VANNAVIDAS, ปี 7, น. 39–86, ก.ค. 2016.