[1]
แก้วคัลณาน., “การสืบสรรค์จินตภาพเพื่อแสดงคู่เปรียบในกวีนิพนธ์ไทย”, VANNAVIDAS, ปี 8, น. 1-40, 1.