[1]
ดิษฐป้านว., “บทบรรณาธิการ”, VANNAVIDAS, ปี 8, น. (1), 1.