[1]
ปฤชากุลว., “ตำนานกลวง: ท้องถิ่นและอำนาจในการสร้างอัตลักษณ์”, VANNAVIDAS, ปี 8, น. 41-57, 1.