[1]
ลีลาพรพินิจส., “"ยี่จับสี่ห่าว" ภาพสะท้อนความกตัญญูในปรัชญาขงจื๊อ”, VANNAVIDAS, ปี 8, น. 58-88, 1.