[1]
อ่องวุฒิวัฒน์ส., “"ที่": คำหลายหน้าที่ในภาษาไทยปัจจุบัน”, VANNAVIDAS, ปี 8, น. 160-184, 1.