[1]
อ่องวุฒิวัฒน์ ส., “‘ที่’: คำหลายหน้าที่ในภาษาไทยปัจจุบัน”, VANNAVIDAS, ปี 8, น. 160–184, ก.ค. 2016.