[1]
ธันวารชรร., “นาย ต.เง๊กชวน*แห่งห้าง ต.เง๊กชวน”, VANNAVIDAS, ปี 8, น. 185-200, 1.