[1]
ศรีราษฎร์ ส., “สำนวนภาษาไทยถิ่น: ความหลากหลายทางพื้นที่ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม”, VANNAVIDAS, ปี 14, น. 58–82, ต.ค. 2016.