[1]
แซ่เจี่ยธ., “รัฐประหาร พ.ศ. 2549 กับแนวคิดประชาธิปไตยในกวีนิพนธ์การเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า”, VANNAVIDAS, ปี 12, น. 28-42, 1.