[1]
พัดทองส., “บทกลอน”, VANNAVIDAS, ปี 11, น. (5), 1.