[1]
พัดทอง ส., “แนวคิดเกี่ยวกับการเมือง สตรี และชีวิตใน ‘ทุติยะวิเศษ’”, VANNAVIDAS, ปี 11, น. 21–45, ต.ค. 2016.