[1]
คงจันทร์ส., “แนวคิดด้านการสอนภาษาไทยของหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ”, VANNAVIDAS, ปี 11, น. 46-60, 1.