[1]
วัฒนทัพส., “พระสุธนคำฉันท์: รสตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต”, VANNAVIDAS, ปี 10, น. 107-138, 1.