[1]
แก้วคัลณา น., “สำนึกทางสังคมในกวีนิพนธ์ไทยในกระแสโลกสมัยใหม่”, VANNAVIDAS, ปี 16, น. 1–23, ธ.ค. 2016.