[1]
อ่องวุฒิวัฒน์ ส., “กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๔๑๗-๒๔๕๓): การศึกษาจากมุมมองวัจนปฏิบัติศาสตร์”, VANNAVIDAS, ปี 16, น. 101–134, ธ.ค. 2016.