พัดทองส. “พระภูมิพลมิ่งเกล้า หทัยไทย”. วรรณวิทัศน์, ี 17, ธันวาคม 2017, doi:10.14456/vannavidas.2017.1.