เพ็ชรกิจว., และ ปิยพสุนทราส. “"พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์": การศึกษามโนอุปลักษณ์และมุมมองของพสกนิกรไทยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ ”. วรรณวิทัศน์, ี 17, ธันวาคม 2017, น. 5-33, doi:10.14456/vannavidas.2017.3.