วรรณเวชน., และ ทัดแก้วช. “ยมกในบทประพันธ์ของพาณะ”. วรรณวิทัศน์, ี 17, ธันวาคม 2017, น. 269-90, doi:10.14456/vannavidas.2017.11.