หลักคำ เ., และ แก้วคัลณา น. “เพลงพื้นบ้านในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่: การสืบสรรค์และแนวคิดของกวี”. วรรณวิทัศน์, ปี 19, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2019, น. 34-80, doi:10.14456/vannavidas.2019.2.