พัดทองส. “"โคลงโลกนิติ" อมตะวรรณกรรมคำสอน”. วรรณวิทัศน์, ี 2, 1, น. 64-80, doi:10.14456/vannavidas.2002.6.