แก้วคัลณาน. “วรรณวิจิตรของ "แสงทอง"”. วรรณวิทัศน์, ี 2, 1, น. 81-89, doi:10.14456/vannavidas.2002.7.