ศรีราษฎร์ ส. “รายงานวิจัยเรื่องการใช้คำในพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์รายวัน: ศึกษารูปคำและความหมาย”. วรรณวิทัศน์, ปี 3, กรกฎาคม 2016, น. 198-14, doi:10.14456/vannavidas.2003.12.