เจริญจิตรกรรม ป. “มองสังคมไทยผ่านนิทานคำกลอนของสุนทรภู่”. วรรณวิทัศน์, ปี 4, กรกฎาคม 2016, น. 94-108, doi:10.14456/vannavidas.2004.6.