ดิษฐป้าน ว. “วรรณกรรมเสี่ยงทาย ‘ศาสตรา’: ภูมิปัญญาของชาวใต้”. วรรณวิทัศน์, ปี 7, กรกฎาคม 2016, น. 39-86, doi:10.14456/vannavidas.2007.3.