ปฤชากุลว. “ตำนานกลวง: ท้องถิ่นและอำนาจในการสร้างอัตลักษณ์”. วรรณวิทัศน์, ี 8, 1, น. 41-57, doi:10.14456/vannavidas.2008.2.