อ่องวุฒิวัฒน์ส. “"ที่": คำหลายหน้าที่ในภาษาไทยปัจจุบัน”. วรรณวิทัศน์, ี 8, 1, น. 160-84, doi:10.14456/vannavidas.2008.6.