อ่องวุฒิวัฒน์ ส. “‘ที่’: คำหลายหน้าที่ในภาษาไทยปัจจุบัน”. วรรณวิทัศน์, ปี 8, กรกฎาคม 2016, น. 160-84, doi:10.14456/vannavidas.2008.6.