ธันวารชรร. “นาย ต.เง๊กชวน*แห่งห้าง ต.เง๊กชวน”. วรรณวิทัศน์, ี 8, 1, น. 185-00, doi:10.14456/vannavidas.2008.7.