-ก. “การวิเคราะห์ฉากตื่นเต้นสำคัญในนวนิยายสยองขวัญของจินตวีร์ วิวัธน์”. วรรณวิทัศน์, ี 8, 1, น. 201-8, doi:10.14456/vannavidas.2008.8.