ศรีราษฎร์ ส. “สำนวนภาษาไทยถิ่น: ความหลากหลายทางพื้นที่ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม”. วรรณวิทัศน์, ปี 14, ตุลาคาม 2016, น. 58-82, doi:10.14456/vannavidas.2014.3.