ศิริชัยยงบุญ ณ., และ แก้วคัลณา น. “ความเป็นเมืองในกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย”. วรรณวิทัศน์, ปี 16, ธันวาคม 2016, น. 24-46, doi:10.14456/vannavidas.2016.2.