1.
-ก. การวิเคราะห์ฉากตื่นเต้นสำคัญในนวนิยายสยองขวัญของจินตวีร์ วิวัธน์. VANNAVIDAS [ินเทอร์เน็ต]. 1 [อ้างถึง 8 ธันวาคม 2021];8:201-8. vailable at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/62381