(1)
ขันแก้วท.; สุวโจพ.; หอมวันร. พุทธจิตวิทยา: ความรับผิดชอบต่อสังคม. JBSVD 2021, 8, 33-46.