(1)
ภูทองเงิน ว.; สุขเสน ภ. .; แสงศรี พ. .; ภาคพรม ส. .; สุวิชาโน พ. . ปัจจัยทางจิตสังคมและความสุขใจที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์. JBSVD 2021, 8, 65-73.