[1]
สุขเสนภ., “คำสอนและแนวการปฏิบัติกรรมฐานของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ”, JBSVD, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 53-62, ธ.ค. 2020.