[1]
ขันแก้วท., สุวโจพ., และ หอมวันร., “พุทธจิตวิทยา: ความรับผิดชอบต่อสังคม”, JBSVD, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 33-46, มิ.ย. 2021.