[1]
ขันแก้ว ท., สุวโจ พ., และ หอมวัน ร., “พุทธจิตวิทยา: ความรับผิดชอบต่อสังคม”, JBSVD, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 33–46, มิ.ย. 2021.