[1]
พระราชปริยัติวิมล, สุรภเมธี พ., สีลเตโช พ., เหล่าโพนทัน ส., และ สิริธมฺโม พ., “แนวคิดความยุติธรรมที่พึงประสงค์ตามหลักพระพุทธศาสนา”, JBSVD, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 47–64, มิ.ย. 2021.