[1]
ภูทองเงิน ว., สุขเสน ภ. ., แสงศรี พ. ., ภาคพรม ส. ., และ สุวิชาโน พ. ., “ปัจจัยทางจิตสังคมและความสุขใจที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์”, JBSVD, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 65–73, ธ.ค. 2021.